BEGAM, spol. s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


ROZSIAHLA REKONŠTRUKCIA VÝSKUMNÉHO A VÝVOJOVÉHO CENTRA MITSUBISHI MOTORS V OKAZAKI

Investície do tohto projektu budú predstavovať približne 33 miliárd jenov. Administratívna budova a zariadenie pre testovanie vplyvov na životné prostredie majú byť dokončené na jeseň 2018 a aerodynamický tunel začiatkom roka 2020.

Zlepšenie pracovného prostredia a zavedenie najmodernejšieho vybavenia posilní výskumné a vývojové kapacity spoločnosti MMC, ktorá sa bude ďalej usilovať o obnovu štruktúry výskumu a vývoja pre vytváranie modelov nových generácií.

Popis zariadení

Administratívna budova
Zrekonštruovaná 8-poschodová administratívna budova bude mať k dispozícii jedáleň a veľkú konferenčnú sálu s kapacitou 700 miest. Usporiadaná bude tak, aby umožnila jednoduchší pohyb medzi poschodiami a uľahčila zosúladenie prienikových činností. Budova bude dispozične riešená tak, aby poskytovala dostatok priestoru pre stretnutia a lepšiu komunikáciu. Cca 2 000 zamestnancov bude pracovať v oblasti dizajnu, vývoja, certifikácie a testovania.

Zariadenie pre testovanie vplyvov na životné prostredie
Zariadenie pre testovanie vplyvov na životné prostredie simuluje reálne prostredie, pričom umožňuje inžinierom vykonávať testy v podmienkach, ktoré zahŕňajú extrémne teploty od chladu (- 40 °C) až po extrémne teplo (+ 50 °C) vrátane prirodzeného slnečného žiarenia a snehu.

Aerodynamický tunel
Nový veľkoplošný aerodynamický tunel bude vybavený funkciou pohyblivého pásu, ktorá dokáže simulovať komplexné situácie v reálnom živote a bude sa používať na zlepšenie aerodynamických vlastností, environmentálneho výkonu a úrovne hluku.Uložit