BEGAM, spol. s.r.o.
Autorizovaný servis Mitsubishi Motors


Európske označenie pneumatík

Energetické štítky na pneumatikách sprostredkujú zrozumiteľné a jednotné porovnanie vlastností pneumatík v zmysle valivého odporu, brzdných schopností na mokrom povrchu alebo vonkajšieho hluku. Zmyslom štítkov je pomôcť spotrebiteľom informovane sa rozhodovať pri nákupe pneumatík. Štítky zároveň nútia výrobcu do neustálych inovácií, aby sa ich pneumatiky umiestňovali v najvyšších kategóriách, a napomáhali tak nižšej spotrebe, vyššej bezpečnosti a nižšej hlučnosti.

  • Rozlišujú sa triedy energetickej účinnosti od A (najhospodárnejšie) až po G (najmenej hospodárne). Pneumatiky zaradené do najvyššej triedy A vykazujú nižší valivý odpor, a teda vyžadujú menej energie pre pohon vozidla. To sa následne premieta do nižších nákladov na energie (či už palivo alebo elektrinu).
  • Rozlišujú sa triedy priľnavosti na mokrom povrchu od A (najkratšia brzdná dráha na mokrom asfalte) až po G (najdlhšia).
  • Triedy vonkajšieho hluku sú A (nižšia hladina hluku mimo vozidla) alebo B (vyššia hladina hluku; hlučnosť na úrovni C už nie je povolená). Spomínaná hlučnosť nie je to isté čo "vnútorná hladina hluku", teda hluk prenášaný cez ráfiky kolies do interiéru vozidla.
  • Voliteľne je možné uvádzať (vedľa symbolu hladiny hluku) ďalší symbol týkajúci sa záberu na zľadovatenom povrchu a / alebo zasnežených cestách.*

Pri pneumatikách vhodných do snehu sa uvádza symbol "3 vrcholkov a snehové vločky" alebo "alpský" symbol, ktorý nájdeme aj na bočniciach takýchto pneumatík. Severské zimné pneumatiky určené na použitie na zľadovatených vozovkách budú používať nový symbol predstavujúci ľadový kvapeľ. Na vyhodnocovanie vlastností pneumatík vo všetkých 5 parametroch uvádzaných na štítku slúžia štandardizované skúšky. QR kód pre načítanie pomocou inteligentného telefónu alebo iného vhodného zariadenia slúži k sprostredkovaniu doplňujúcich informácií z databázy Európskej komisie.

Reálne dosiahnuteľná úspora paliva a dopravná bezpečnosť závisí vo veľkej miere od správania vodiča, najmä však od nasledujúceho:

  • Zníženie spotreby možno dosiahnuť ekonomickým spôsobom jazdy;
  • V záujme optimálnej spotreby a záberových schopností na mokrom povrchu je nevyhnutné pravidelne kontrolovať tlak vzduchu v pneumatikách;
  • Vždy je potrebné rešpektovať brzdnú dráhu vozidla.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke Európskej únie s predpismi pre automobilové pneumatiky.

Európske označenie pneumatík - plagát

Čo je nové?

 

* Pneumatiky zabezpečujúce priľnavosť na zľadovatenom povrchu sú navrhované špeciálne pre vozovky pokryté ľadom a ujazdeným snehom; používať by sa mali výhradne za najnáročnejších klimatických podmienok (napr. pri silnom mraze). Používanie pneumatík pre zľadovatené povrchy pri menej náročných klimatických podmienkach (napr. na mokrej vozovke alebo pri vyšších teplotách) môže viesť ku zhoršeným vlastnostiam, najmä čo do záberových schopností na mokrom povrchu, jazdného správania a opotrebenia.